ورود اعضاء
عضویت در انجمن
کارگاه آموزشی " پیاده سازی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری "
تاریخ خبر : سه شنبه 3 دی 1398
برگشت به صفحه قبل
اولین کارگاه آموزشی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با عنوان " پیاده سازی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری " در محل نمایشگاه بین المللی تهران - تالار اصفهان برگزار گردید.

به مناسبت برگزاری هفته پژوهش و فناوری، انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، کارگاه آموزشی " پیاده سازی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری " با تدریس آقای دکتر محمد صالح فرازی (استاد دانشگاه کارلوس سوم مادرید و پژوهشگر مؤسسه فناوری نیوجرسی) در تاریخ 27 آذر ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران – تالار اصفهان با حضور جمعی از رؤسا و کارکنان پارک های علم وفناوری و مراکز رشد ایران برگزار نمود. در حاشیه کارگاه آموزشی فوق، پنل تخصصی با محوریت نوآوری باز در صنعت، در محل سالن شماره 5 نمایشگاه بین المللی تهران – غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر علی معتمدزادگان، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، هاشم آقازاده، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، محمد صالح فرازی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و آقای مهندس فرنیا، مدیر خودروهای سبز و هوشمند مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا برگزار شد.