ورود اعضاء
عضویت در انجمن
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : چهارشنبه 4 دی 1398
برگشت به صفحه قبل
تفاهم نامه همکاری بین دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی در تاریخ 28 آذر ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور نمایندگان دو طرف منعقد گردید.

با عنايت به سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) مبني بر استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي علمي در برون سپاري برخي امور مرتبط با مأموريت‌هاي وزارت عتف و با توجه به ضرورت توسعه هم انديشي، هم فكري و استفاده از خرد جمعي در گسترش مرزهاي دانش، بر اساس جايگاه انجمن علمي پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد ايران در حوزه فناوري، تفاهم نامه همکاری بین دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران منعقد گردید. برگزاري دوره‌هاي دانش افزايي، توانمندسازي و بازآموزي، برگزاري برنامه‌هاي انتقال تجارب در قالب دوره‌هاي حضوري مجازي و يا تورهاي فناوري، همكاري انجمن در ارتقاي تعاملات بين­المللي پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد وابسته به وزارت عتف، همكاري انجمن در ارزيابي و پايش پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد وابسته به وزارت عتف؛ از جمله مفاد این تفاهم‌نامه همکاری می­باشند.