ورود اعضاء
عضویت در انجمن
انتخاب اعضای هیأت رییسه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : پنج شنبه24 خرداد 1398
برگشت به صفحه قبل
اولین جلسه دوره جدید هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران برگزار شد.

اولین جلسه هیأت مدیره دوره سوم انجمن علمی پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت 1398 در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه، هیأت رئیسه انجمن به شرح: دکتر علی معتمدزادگان به¬عنوان رییس هیأت مدیره، دکتر خالد سعیدی به¬عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، دکتر بابک مختاری به¬عنوان خزانه¬دار و دکترعلی باستی به¬عنوان دبیر هیأت رئیسه انتخاب شدند. لازم به توضیح است که انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در سال ۱۳۹۰ با هدف شبکه سازی ذی¬نفعان و فعالان حوزه نوآوری و فناوری و کمک به ایجاد و توسعه زیرساخت¬های نرم افزاری در حوزه علم و فناوری و در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور (نظیر مراکز رشد، پارک¬های علم و فناوری، شتاب¬دهنده¬ها و ...)، اثربخشی در امر سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حوزه علم و فناوری، ارتقای سطح مراکز توسعه علم و فناوری کشور، برقراری تعامل موثر و سازنده فی¬مابین مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری تشکیل شد و در حال حاضر ۵۹ عضو حقیقی و حقوقی دارد.