ورود اعضاء
عضویت در انجمن
برگزاری دومین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : دوشنبه 29 خرداد 1398
برگشت به صفحه قبل
دومین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران برگزار شد.

دومین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در تاریخ 29 خرداد ماه 1398 با حضور هیأت مدیره دوره های دوم و سوم این انجمن و با هدف انتقال تجارب و هم اندیشی در خصوص اهداف پیش رو و اولویت های کاری انجمن و نیز تبادل اسناد و مستندات بین اعضای متناظر در دوره های دوم و سوم برگزار شد.

انجام فعالیت هایی علمی، فرهنگی و بین المللی با همکاری متخصصان و محققان حوزه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی، برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر ارگان های سیاستگذار مرتبط با حوزه های فعالیت انجمن و ...... از جمله مواردی بود که به عنوان برنامه های آتی این انجمن مورد بحث و تبادل قرار گرفت.