ورود اعضاء
عضویت در انجمن
میزان حق عضویت سالانه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : سه شنبه 23 مهر 1398
برگشت به صفحه قبل
میزان حق عضویت در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران اعلام شد

به گزارش روابط عمومی انجمن، مبلغ حق عضویت سال جاری اعضا در اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 30/2/1398 به شرح ذیل تصویب گردید:

1- اعضای حقوقی پیوسته (شامل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری شتاب دهنده ها، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و غیره): 50.000.000 ریال

2- اعضای حقوقی وابسته: 20.000.000 ریال

3- اعضای حقیقی: 5.000.000 ریال

4- دانشجویان (دارای کارت شناسایی یا معرفی نامه معتبر): 1.000.000 ریال

قابل پرداخت با شماره حساب 68281170452901، شماره شبا 300600682801107045290001 IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، در كليه شعب كشور می باشد.