ورود اعضاء
عضویت اعضاء
شما به عنوان یک عضو حقیقی وارد مراحل ثبت نام شده اید !
لطفا ثبت نام خود را تا پایان مراحل انجام داده و وضعیت ثبت نام خود را با پرداخت هزینه و دریافت کد پیگیری قطعی نمایید .
ثبت مشخصات فردی
ثبت مشخصات شغلی
علاقه مندیها و سوابق همکاری
تایید قوانین انجمن
تایید نهایی و پرداخت هزینه
1. اطلاعات زیر را برای ثبت مشخصات فردی خود وارد نمایید .
نام *
نام خانوادگی *
نام به انگلیسی *
نام خانوادگی به انگلیسی *
نام پدر
نوع جنسیت خود را مشخص نمایید *
مرد
زن
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
محل تولد
تلفن تماس (با ذکر کد شهر)
تلفن همراه *
کد پستی (10 رقمی) *
پست الکترونیک *
آخرین مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
گرایش تحصیلی
نام دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک
آدرس محل سکونت
قصد ثبت عکس فتوگرافی خود را دارید ؟
2. اطلاعات زیر را برای ثبت مشخصات شغلی خود وارد نمایید .
شما در چه بخشی شاغل هستید
دولتی
غیردولتی
بازنشسته
دانشجو
نام محل اشتغال/تحصیل
عنوان شغل/تحصیل
آدرس محل کار/تحصیل
3. علاقه مند به همکاری در کدام یک از موارد زمینه های زیر هستید .
نوع زمینه همکاری خود را مشخص نمایید*
ستادی
آموزشی و ترویجی
خدمات دهی
اطلاع رسانی
سایر
سوابق همکاری با انجمن های علمی
4. مشاهده اطلاعات وارد شده مربوط به سازمان و تایید نهایی درخواست شما .
نام
نام خانوادگی
نام
نام خانوادگی
نام به انگلیسی
نام خانوادگی به انگلیسی
Name
Surname
نام پدر
نوع جنسیت
نام پدر
مرد
شماره شناسنامه
کد ملی
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
محل تولد
-/-/-13
محل تولد
تلفن تماس (با ذکر کد شهر)
تلفن همراه
تلفن تماس
تلفن همراه
کد پستی (10 رقمی)
پست الکترونیک
کد پستی
پست الکترونیک
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش تحصیلی
نام دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک
گرایش
نام دانشگاه
آدرس محل سکونت
آدرس
عکس فتوگرافی که شما ثبت کرده اید.
شما در چه بخشی شاغل هستید
غیردولتی
نام محل اشتغال/تحصیل
عنوان شغل/تحصیل
نام محل اشتغال
عنوان شغل
آدرس محل کار/تحصیل
آدرس محل کار
نوع زمینه همکاری که شما مشخص نموده اید
آموزشی و ترویجی
سوابق همکاری با انجمن های علمی
سوابق همکاری با انجمن
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
اینجانب با توجه به تایید اطلاعات فوق، درخواست عضویت در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران را دارم.
تاریخ تکمیل فرم:
1398/08/14
6. پرداخت هزینه ثبت نام در انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران .
در صورتی که کد تخفیف دارید لطفا وارد نمایید:
کل تخفیف
0 ریال
برگشت به مرحله قبل
ثبت و مرحله بعدی