فرم درخواست عضویت جدید/تمدید عضویت
* عنوان سازمان:
سال تاسیس:
زمینه فعالیت سازمان:
*نام:
*نام خانوادگی:
*کد ملی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
*تلفن همراه:
*پست الکترونیک:
نشانی محل سکونت:
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
سایر تخصص ها:
معرفی بیشتر متقاضی:
اعضای حقیقی
شاغل در بخش: دولتی غیر دولتیبازنشسته دانشجو
نام محل اشتغال/تحصیل:
عنوان شغل/تحصیل:
تلفن محل کار:
سوابق اجرایی/تحصیلی:
آدرس محل کار/تحصیل:
سوابق همکاری با انجمن های علمی:
علاقه مند به همکاری در زمینه: ستادی آموزشی و ترویجیخدمات دهی اطلاع رسانی سایر
توضیحات: اینجانب با توجه به تایید اطلاعات فوق، درخواست عضویت در آن انجمن را به صورت پیوسته کامل وابسته حقیقی دانشجو دارم .
تکمیل و پرداخت حق عضویت