ادامه مطلب ...
آخرین خبرهای سایت
3 دقیقه پیش
15 ساعت پیش
4 روز پیش
چهارشنبه 06 شهریور 1398
نشست اعضای هییت مدیره در خرداد جهت رسیدگی به امور انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
بازدید و مشاهده جزئیات
تعداد نظرات : 25
چهارشنبه 06 شهریور 1398
میزان حق عضویت در انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اعلام شد
بازدید و مشاهده جزئیات
تعداد نظرات : 25
چهارشنبه 06 شهریور 1398
مجمع عمومی 11 اردیبهشت انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
بازدید و مشاهده جزئیات
تعداد نظرات : 25
1
اهداف و ماموریت ها
1
کارگروه توانمندسازی و توسعه منابع انسانی حوزه فناوری
مشاهده جزئیات بیشتر
2
گارگروه انتشارات، مطالعات سیاست گذاری و آینده پژوهی
مشاهده جزئیات بیشتر
3
کارگروه ارزیابی و پایش حوزه فناوری
مشاهده جزئیات بیشتر
4
کارگروه مالکیت فکری فناوری
مشاهده جزئیات بیشتر
پروژه های شرکت ما
کارگاهها ، نمایشگاهها و کنفرانس های انجمن
کارگروه آموزش و توسعه
کارگروه آموزش و توسعه منابع انسانی حوزه فناوری
تعداد بازدید
تعداد نظرات
کارگروه مطالعات سیاستگذاری
کارگروه مطالعات سیاستگذاری و آینده پژوهشی
تعداد بازدید
تعداد نظرات
کارگروه آموزش و توسعه
کارگروه آموزش و توسعه منابع انسانی حوزه فناوری
تعداد بازدید
تعداد نظرات
کارگروه مطالعات سیاستگذاری
کارگروه مطالعات سیاستگذاری و آینده پژوهشی
تعداد بازدید
تعداد نظرات
کارگروه آموزش و توسعه
کارگروه آموزش و توسعه منابع انسانی حوزه فناوری
تعداد بازدید
تعداد نظرات
اعضای حقوقی انجمن
توجه : فهرست زیر ، دربرگیرنده ی بخشی از اعضای حقوقی انجمن علمی پارک های علم و فناوری مراکز رشد ایران است .