آمار

افراد آنلاین :47 نفر

بازدید امروز :343 نفر

بازدید دیروز :603 نفر

کل بازدیدها :759598 نفر

آی پی شما :23.20.13.165

اعضاء هیئت مدیره
آقای دکتر علی جبار رشیدی
رئیس انجمن
آقای دکتر احمد فاضل زاده
نایب رئیس انجمن
آقای مهندس محمد جواد قاسمی
خزانه دار انجمن
آقای مهندس حبیب اله اصغری
عضو هیئت مدیره
آقاي دکتر جليل خاوندگار
عضو هیئت مدیره
آقاي دکتر داود دوميري گنجي
عضو هیئت مدیره
آقاي مهندس مجيد دهبيدي پور
عضو هیئت مدیره
آقاي مهندس هاشم مهذب
عضو هیئت مدیره
آقاي مهندس حسين صابري زفرقندي
عضو هیئت مدیره
آقاي دکتر مظفر شريفي
عضو هیئت مدیره
آقاي دکتر سعيد قاضي مغربي
عضو هیئت مدیره
آقاي دکتر علي نجومي
عضو هیئت مدیره
ورود اعضا
حقیقی حقوقی
عضویت جدید
کارگاه ها،نمایشگاه هاو کنفرانس ها