آمار

افراد آنلاین :84 نفر

بازدید امروز :381 نفر

بازدید دیروز :603 نفر

کل بازدیدها :759636 نفر

آی پی شما :23.20.13.165

انواع عضویت

- عضويت پيوسته


 اعضاء پیوسته می توانند حقیقی یا حقوقی باشند. اعضاء حقیقیِ پیوسته عبارتند از مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن (به تشخیص هیئت مدیره) بوده و یا در حوزه پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری سازی فناوری، سرمایه گذاری مخاطره پذیر، نوآوری و فن آفرینی بیش از سه سال همکاری کرده باشند. اعضاء حقوقی پیوسته نیز عبارتند از سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و فناوری مرتبط انجمن فعاليت دارند و سه سال از عضویتشان بصورت وابسته گذشته باشد. در اینصورت عضویت وابسته این اعضاء با تائید هیات مدیره به عضویت پیوسته تبدیل می گردد.

- عضويت وابسته


 اعضاء وابسته می توانند حقیقی یا حقوقی باشند. اعضاء وابستهِ حقیقی شامل دانشجویان ویا اشخاصي است که داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مرتبط و یا شرکت ها و موسسات دانش بنیان شاغل باشند. افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند. اعضاء وابسته حقوقی نیز می توانند سازمانهايي باشند كه در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و فناوری مربوط فعاليت دارند.

- عضويت افتخاری


شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي فعالیت انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.


ورود اعضا
حقیقی حقوقی
عضویت جدید
کارگاه ها،نمایشگاه هاو کنفرانس ها