اين نمايشگاه قرار است در خرداد ماه سال جاري در شهر اربيل کشور عراق برگزار گردد. بدين‌منظور پارک علم و فناوري کرمانشاه به عنوان متولي هماهنگي و سازماندهي پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است. لذا همه شرکت هاي دانش‌بنيان مستقر در پارک ها و مراکز رشد مي توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بيشتر به سايت www.daneshbonyan.co و يا با شماره 8252848-0831 تماس حاصل نمايند.