ورود اعضاء
عضویت در انجمن
برگزاری دوره بازآموزی ویژه مدیران فعال در اکوسیستم نوآوری
تاریخ خبر : چهارشنبه 1 مرداد 1399
برگشت به صفحه قبل
در راستای آموزش و توانمندسازی منابع انسانی فعال در حوزه نوآوری و فناوری، دوره بازآموزی ویژه مدیران فعال در اکوسیستم نوآوری ایران، توسط انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و با همکاری پارک علم و فناوری گیلان برگزار می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، اولین نشست کمیته آموزش با حضور آقایان دکتر علی معتمدزادگان، علی باستی، محمود صابری مطلق، بابک مختاری، بهنام طالبی و علی علیزاده برگزار گردید.

پارک های علم و فناوری به عنوان سازمان های پیشتاز در حمایت از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان ناگزیر از ارتقاء، پیشرفت و حرکت در مسیر انطباق با نیازهای روز و تغییرات اکوسیستم فناوری و نوآوری هستند. این مهم نیز مستلزم بهره مندی از سرمایه انسانی توانمند و ماهر با توانایی شناخت و درک تغییرات و اقدام متناسب با آن بوده که در نتیجه موجب بهبود عملکرد سازمانی و همچنین آمادگی و نشاط لازم برای ایجاد تغییرات متناسب با رسالت سازمانی پارک ها می شود.

پیرو تفاهم نامه فی ما بین انجمن با وزارتین عتف و بهداشت، دوره فوق با حمایت دفتر برنامه ریزی وزارت عتف و نیز دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت، اوایل شهریور ماه 1399 در سطح روسا و معاونین پارک­ های مربوطه برگزار می­ گردد.

لازم به ذکر می­ باشد، این طرح در قالب 4 کارگاه آموزشی غیر حضوری 8 ساعته ویژه روسا و معاونان پارک های علم و فناوری وزارت عتف و بهداشت و یک کارگاه حضوری 8 ساعته منتورینگ با توجه به شاخص ها، چالش ها و نیازهای شناسایی شده این حوزه تدوین شده است.

عناوین دوره شامل موارد ذیل می باشد:

1- مدیریت راهبردی

2- مدیریت نوآوری

3-جذب و پذیرش و نظام خدمات

4- تجاری سازی و انتقال فناوری

جزییات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.