ورود اعضاء
عضویت اعضاء
ادامه مطلب ...
آخرین خبرهای سایت
1 ماه پیش
1 ماه پیش
5 ماه پیش
چهارشنبه 24 مهر 1398
برگزاری هفتمین جلسه هیأت رییسه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
مشاهده جزئیات مطلب
تعداد بازدید : 34
سه شنبه 23 مهر 1398
میزان حق عضویت سالانه انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
مشاهده جزئیات مطلب
تعداد بازدید : 31
دوشنبه 29 خرداد 1398
برگزاری دومین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
مشاهده جزئیات مطلب
تعداد بازدید : 28
رویدادهای انجمن
پروژه های شرکت ما
اعضای حقوقی انجمن
توجه : فهرست زیر ، دربرگیرنده ی بخشی از اعضای حقوقی انجمن علمی پارک های علم و فناوری مراکز رشد ایران است .
پارک علم و فناوری مازندران
پارک علم و فناوری کردستان
پارک علم و فناوری ایلام
پارک علم و فناوری مرکزی
پارک علم و فناوری قم
پارک علم و فناوری خوزستان