ورود اعضاء
عضویت در انجمن
تماس با ما
پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده باشد .
درباره انجمن علمی پارک های مراکز رشد ایران
آدرس دفتر تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان 1

021-88220506

آدرس دفتر مازندران

ساری، خیابان طبرستان، میدان شیرآوژن یا دانشجو، پارک علم و فناوری مازندران

0933-1338126 011-33109599

info@stpia.ir

stpia.ir

stpia.mails@gmail.com