ورود اعضاء
عضویت اعضاء
آدرس و اعضای دبیرخانه انجمن
آدرس دفتر دبیرخانه انجمن
ساری، خیابان طبرستان، میدان دانشجو، ساختمان پارک علم و فناوری مازندران، طبقه 4، اتاق 405
شماره تلفن
09331338126 - 01133109599
سمیه دهقانزاده
سمت : عضو دبیرخانه انجمن
آدرس پست الکترونیک : somaye.dehghanzadeh@gmail.com
نمایش پروفایل