ورود اعضاء
عضویت در انجمن
راهنمای عضویت در انجمن

افرادی که متقاضی عضویت در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران می‌باشند می‌توانند با تکمیل فرم عضویت مربوطه به انضمام ارسال مدارک مندرج در آن برای عضویت اقدام نمایند.


انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می‌باشد:

عضویت پیوسته: اعضای هیئت مدیره و بازرسین (اصلی و علی البدل) هر دوره و سایر افراد حقیقی یا حقوقی می باشند که پرداخت حق عضویت سالانه آن ها حداکثر یک سال تأخیر داشته باشد.

عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت پنج سال در یکی از رشته های حوزه فناوری و مهندسی یا رشته های مرتبط با موضوع انجمن و یا سایر رشته های فعال در حوزه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری سازی فناوری، سرمایه گذاری مخاطره پذیر، نوآوری و فن آفرینی و یا شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شاغل باشند .

عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در داخل و خارج از ایران، با ارائه گواهی تحصیلی معتبر مشغول به تحصیل می باشند.

عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که تجربه و مقام علمی آن ها در زمینه های مرتبط با فعالیت انجمن حائز اهمیت خاص بوده و در پیشبرد اهداف انجمن، کمک های ارزنده ای نموده باشند. اعضای افتخاری با تأیید هیئت مدیره انتخاب شده و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند. اعضای هیئت مدیره و بازرسین (اصلی و علی البدل) می توانند عضو افتخاری انجمن باشند.

ماده 1: هر یک از اعضاء، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد .

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند .

تبصره 2: اعضای پیوسته حقیقی یا حقوقی که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند، می توانند برای انتخابات هیئت مدیره یا بازرسین کاندیدا شوند و نیز دارای حق رأی می باشند.

تبصره 3: اعضای وابسته حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نموده اند، قادر به کاندیدا شدن در انتخابات هیئت مدیره یا بازرسین نیستند، بلکه تنها می توانند رأی دهند.

تبصره 4: صرفاً اعضای حقیقی یا حقوقی پیوسته یا وابسته حق رأی دارند.

اعضای حقوقی پیوسته یا وابسته:

عضویت کلیه سازمان ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی در انجمن مشروط به تأیید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت، بلامانع است.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

- استعفای کتبی

- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره 1: هیئت مدیره می تواند در صورت صلاحدید نسبت به خاتمه عضویت هر یک از اعضای حقیقی یا حقوقی اقدام نماید، در این صورت رأی موافق حداقل هفت نفر از نه نفر اعضای هیئت مدیره الزامی می باشد.

روش های پرداخت:

• پرداخت آنلاین از طریق سایت توسط کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب

• واريز به حساب شماره 68281170452901 ، نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران

• پرداخت از طريق سيستم ساتنا به شماره (IR300600682801107045290001)

• پرداخت وجه از طریق کارت شماره 4998-0475-7370-6063 بانک قرض الحسنه مهر ایران، قابل پرداخت از طريق کليه بانک ها،شبکه اينترنت بانک و يا سيستم های خودپرداز.

همه حساب ها به نام انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران است.

پس از تکمیل موارد خواسته شده در صفحه پرداخت صورتحساب مدارک مالی شما توسط مدیر سایت بررسی و در صورت عدم وجود مشکل تأیید خواهد شد.

در صورت پرداخت آنلاین هزینه عضویت، نیازی به تأیید مدیر سایت نبوده و فوراً عضویت شما لحاظ می گردد.

هزینه سالانه عضویت در انجمن:

• 1- اعضای حقوقی پیوسته (شامل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری شتاب دهنده ها، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و غیره): 50.000.000 ریال

• 2- اعضای حقوقی وابسته: 20.000.000 ریال

• 3- اعضای حقیقی: 5.000.000 ریال

• 4- دانشجویان (دارای کارت شناسایی یا معرفی نامه معتبر): 1.000.000 ریال