ورود اعضاء
عضویت در انجمن
برگزاری ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : چهارشنبه 18 دی 1398
برگشت به صفحه قبل
ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن با حضور آقای فرانک ساویان و اعضای محترم هیات مدیره برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر علی معتمدزادگان رئیس هیأت مدیره انجمن گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری سه کارگاه آموزشی اخیر ارائه دادند. طی جلسه مذکور مصوب گردید، انجمن علمی پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با همکاری گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله ای علمی پژوهشی به صورت دو فصل نامه و الکترونیکی در زمینه فناوری و نوآوری به چاپ برسانند. در این راستا تفاهم نامه ای فی مابین انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با دانشگاه سیستان و بلوچستان منعقد شد.