ورود اعضاء
عضویت در انجمن
برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی ویژه کارکنان و مدیران پارک های علم وفناوری و مراکز رشد ایران
تاریخ خبر : پنج شنبه 19 دی 1398
برگشت به صفحه قبل
کارگاه آموزشی با عنوان "مراکز رشد بین المللی (دورنما و تجربیات)" توسط انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارک های علم و فناوری ومراکز رشد ایران، کارگاه آموزشی دو روزه با حضور مدرس بین المللی آقای فرانک ساویان از کشور ایتالیا و نیز با مشارکت بیش از 80 نفر از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با مطالعه موردی20 اکوسیستم کارآفرینی موفق و مؤثر در اروپا برگزار گردید. برگزاری کارگاه آموزشی فوق به مدت دو روز در تاریخ 18 و 19 دیماه 1398 با میزبانی پارک فناوری پردیس با موفقیت انجام شد.