ورود اعضاء
عضویت در انجمن
تدوین برنامه کاری انجمن
تاریخ خبر : یکشنبه 17 فروردین 1399
برگشت به صفحه قبل
آخرین نشست اعضای هیأت مدیره انجمن علمی پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در سال 1398، روز سیزدهم اسفندماه با حضور آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال و اعضای محترم هیأت مدیره انجمن به صورت مجازی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

طی نشست­های ادواری اعضای هیأت مدیره، مقرر گردید که برنامه کاری انجمن تدوین شود و استراتژی­های عملکردی بر اساس اهداف مشخص شوند. بدین منظور گزینه­ های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیشنهاد ارائه شده و پذیرش همه جانبه شرایط، شرکت دانش بنیان توسعه پردازان نادین ویژن به مدیر عاملی آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال بدین منظور انتخاب گردید. لازم به ذکر است که شرکت "توسعه پردازان نادین ویژن" تجربه خوبی در ارائه خدمات گوناگون مشاوره، تجاری‌سازی، ارزشگذاری، سرمایه‌گذاری فناوری‌های جدید و به طور کلی توسعه و مدیریت نوآوری و فناوری دارد و هم چنین همکاری نزدیکی نیز با انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری (IASP) دارد. به همین منظور جلسه ای با حضور آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال و تیمشان در شرکت توسعه پردازان نادین ویژن با اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار شد. لازم به ذکر است، به دلیل شیوع ویروس کوید-19 جلسه فوق بصورت مجازی از طریق ویدیوکنفرانس برگزار گردید.

طی جلسه فوق کلیات موضوع  و سرفصل­ ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. منتظر اخبار بیشتری در این حوزه باشید.