ورود اعضاء
عضویت در انجمن
وظایف انجمن

- راه اندازی، تقویت و توسعه زیرساختهای حمایت از فناوری نظیر پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد؛

- حمایت در جهت ایجاد، رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان؛

- كمك به تبديل ايده به محصولات، فرايندها و روش‌هاي نوين؛

- همكاري در انتقال و جذب و تجاري‌سازي فناوري؛

- تلاش براي توسعه همكاري‌هاي علمي و فناورانه بين‌المللي؛

- تدبير و راهنمايي پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري و شركت‌هاي دانش بنيان در خصوص ابداع، اختراع، نوآوري و ارتقاي محصولات و روش‌ها؛

- برنامه‌ريزي و پژوهش در جهت ارتقاي توان رقابتي شرکتهای دانش بنيان كشور؛

- مشاوره و ارائه پيشنهادات علمي و كاربردي براي حل مشكلات كشور در حوزه دانش و فناوري؛

- كمك به باز طراحي نظام ملي نوآوري، براساس توسعه دانش و فناوري و گسترش بنگاه‌‌هاي دانش بنيان.