ورود اعضاء
عضویت در انجمن
آدرس و اعضای دبیرخانه انجمن
آدرس دفتر تهران
تهران، خیابان کارگر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان 1
آدرس دفتر مازندران
ساری، خیابان طبرستان، میدان دانشجو، ساختمان پارک علم و فناوری مازندران، طبقه 3، اتاق 302
شماره تلفن
09331338126 - 01133109599 - 021-88220506
سمیه دهقان زاده
سمت : کارشناس
آدرس پست الکترونیک : somaye.dehghanzadeh@gmail.com
نمایش پروفایل